(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rysunek zmiany miejscowego planu w Brześciu - Projekt - dane przestrzenne
» Dyżury Radnych Gminy Bliżyn
» Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
» P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 19 lipca 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2019
 • Wyjaśnienia do SIWZ - Nr postępowania: IK.271.2.2019

  Wyjaśnienia do SIWZ - Nr postępowania: IK.271.2.2019

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica

  Zapytania do SIWZ

  Pytanie i wniosek nr 1
  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o:
  - techniczne badania podłoża gruntowego
  - mapy syt. – wys. z rzędnymi studni kanalizacyjnych, długościami i spadkami kanałów sanitarnych
  Odpowiedź Zamawiającego:
  - Zamawiający w załączeniu (na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ) zamieścił „Dokumentację badania podłoża gruntowego (…)”
  - dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ zawiera informacje wskazane wyżej tj. mapy, zestawienia kanałów z rzędnymi, średnicami i głębokościami studzienek kanalizacyjnych, długościami, średnicami i spadkami kanałów.

  Pytanie nr 2
  W pkt. 9.4.2. a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat wykonał:
  - jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, której wartość wynosiła minimum 1 200 000,00 zł. brutto.
  Czy powyższe spełnia również budowa kanalizacji deszczowej?
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej zostanie uznana przez Zamawiającego za warunek spełniony.

  Pytanie nr 3
  W nawiązaniu do decyzji PZD-SU.4131.93.2015IP z dnia 26.11.2015r. w sprawie prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej 0445T prosimy o określenie czy droga jest w dalszym ciągu w okresie gwarancyjnym.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Droga w dalszym ciągu jest w okresie gwarancyjnym.

  Pytanie i wniosek nr 4
  Prosimy o zamieszczenie dokumentów do składania ofert w wersji edytowalnej.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający w załączeniu (na stronie internetowej Zamawiającego) załącza wersję edytowalną dokumentów (druków) do składania ofert tj. załączniki: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do SIWZ.


  Data wprowadzenia: 2019-05-21 0826
  Data upublicznienia: 2019-05-21
  Art. czytany: 2124 razy

  » Dokumentacja Badań podłoża gruntowego - rozmiar: 470234 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (format doc) - rozmiar: 104448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach (format doc) - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (doc) - rozmiar: 22299 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o wykluczeniach - rozmiar: 23616 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format doc) - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych (format doc) - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2019-05-21
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  9. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn