(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2020
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Płaczków
» Projekt uchwały w sprawie : o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych ...
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
  1 marca 2021r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2020 rok:
  a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok:
  a) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020:
  a) wystąpienie Przewodniczącej Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020:
  a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
  c) udzielenia pomocy finansowej,
  d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XIV/71/2011,
  e) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku,
  h) rozpatrzenia petycji,
  i) rozpatrzenia petycji,
  j) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2021 rok.
  11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2020.
  12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
  13. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

  Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.


  Data wprowadzenia: 2021-02-17 1020
  Data upublicznienia: 2021-02-17
  Art. czytany: 518 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2021-03-04
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2021-02-23
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2021-02-17
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn