(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie GG.6220.1.2024 dot. zebrania dowodów do wydania decyzji środowiskowej
» Przeprowadzenie kontroli wykazywania uczniów oraz kontrola wydatkowania środków z dotacji z budżetu Gminy Bliżyn na prowadzenie przedszkoli niepublicznych
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
» Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2024 - 2029
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 25 czerwca 2024 r.

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 25 czerwca 2024r. o godz.10.00 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2023 – podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
  - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2023 rok.
  a) przedstawienie raportu przez Wójta,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn
  za 2023 rok i podjęcie uchwał:
  a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2023 rok, informacja o stanie mienia komunalnego,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 rok,
  c) opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 rok,
  d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2023 rok,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja,
  h) podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2024 rok,
  c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bliżyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
  d) zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
  e) zmiany Uchwały Nr XXVI/197/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn – Bliżyn 3, na obszarze gminy Bliżyn,
  f) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Bliżyn,
  g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Bliżyn w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2024-06-11 0835
  Data upublicznienia: 2024-06-11
  Art. czytany: 488 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2024-06-27
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2024-06-24
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2024-06-11
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn