(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA I WYNIKI SPORTOWE
» STYPENDIA SPORTOWE
» Dofinansowania z ARIMR
» WÓJTA GMINY BLIŻYN z dnia 17 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok
» P r o t o k ó ł Nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 1 marca 2021r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek

  Ogłoszenie
  o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek


  Na podstawie art. 27, 28 ust.1, art. 37, ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r. ) oraz Uchwały Nr V/38/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek.

  Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w katastrze ewidencji gruntów numerami:
  Nr 327/5 o powierzchni 0,1672ha, cena wywoławcza brutto 25.091,00zł.
  Nr 327/3 o powierzchni 0,1665ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
  Nr 327/2 o powierzchni 0,1661ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
  Nr 327/1, 326/11 o łącznej powierzchni 0,1659ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
  Nr 326/10 o powierzchni 0,1654ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
  Nr 326/9 o powierzchni 0,1651ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
  Położonych we wsi Nowy Odrowążek, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie KW Nr 10546 i KW Nr 10545 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, są uzbrojone w energię elektryczną, sieć wodociągową oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.
  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  Dla terenu położenia działek przeznaczonych do sprzedaży brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z czym, ze względu na istniejącą klasyfikację gleboznawczą /użytki rolne/, sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64 poz. 592 ) /dwie umowy notarialne - warunkowa umowa sprzedaży, umowa przeniesienia własności/.
  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009 roku / czwartek / o godzinie 10,00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 15a.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
  Na kupno działki 327/5 kwotę 1300,00zł.
  Na kupno działki 327/3 kwotę 1300,00zł.
  Na kupno działki 327/2 kwotę 1300,00zł.
  Na kupno działki 327/1, 326/11 kwotę 1300,00zł.
  Na kupno działki 326/10 kwotę 1300,00zł.
  Na kupno działki 326/9 kwotę 1300,00zł.
  Przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do dnia 15 czerwca 2009 roku / poniedziałek /.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
  Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży.
  W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.
  Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu odbędzie się na gruncie w dniu 15 czerwca 2009 roku w godzinach od 11,00 do 12,00 lub w innym terminie uzgodnionym z tut. Urzędem.
  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2009-05-12 1115
  Data upublicznienia: 2009-05-12
  Art. czytany: 4098 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2009-09-09
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2009-05-12
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn