(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 122/2021 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja nr 121/2021 - Radny Szymon Mastalerz
» Interpelacje nr 119-120/2021 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacje nr 117-118/2021 - Radny Krzysztof Jurek
» Sesja XXII Rady Gminy Bliżyn 1 marca 2021 r. - imienny wykaz głosowań
 • Ogłoszenia
 • Odpowiedzi na zapytania oferentów

  Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych

  Bliżyn, dnia 11 lutego 2014 roku

  Znak. FNB. 305.2.2014

  Oferenci

  Dotyczy: przetargu na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych.

  Oferent złożył wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie:
  1. Czy Gmina ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE, kwoty, terminy, na jaki cel?. Oferent prosi o wykaz takich projektów z podaniem kwot/dotacji wynikającej z poszczególnej umowy.
  Odpowiedź zamawiającego: Gmina ma zawarte umowy na dofinansowanie z UE następujących zadań inwestycyjnych:
  1) Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap – 2004-2014, kwota ogółem 3.632.195,12zł, w roku 2014 kwota 2.535.572zł,
  2) Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej – 2005-2014, kwota ogółem 4.288.375,91zł, w roku 2014 43.490zł,
  3) E – świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej – 2009-2014, kwota ogółem w roku 2014 183.937,65zł,
  4) E – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, 2010-2014, kwota ogółem w roku 2014 61.974zł
  2. Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu?. Jeśli tak, jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2013r. i raty spłaty w każdym roku od 2014r. włącznie).
  Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.
  3. Czy Gmina udzielała poręczeń (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, itp.),
  Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie udzielała poręczeń.
  4. Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach
  Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach
  5. Czy zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
  Odpowiedź zamawiającego: Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
  6. Czy wyrażacie Państwo zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
  Odpowiedź zamawiającego: Wyrażamy zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
  7. Czy wyrażacie Państwo zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych w brzmieniu:
  Dostarczenia do Banku uwiarygodnionych sprawozdań statystycznych, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości budżetowej, niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej
  Informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia
  Informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby
  8. Odpowiedź zamawiającego: Wyrażamy zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych w brzmieniu zawartym w pytaniu oferenta.:

  Jednocześnie oferent prosi o udostępnienie następujących dokumentów:
  • Aktualna uchwała Rady Gminy zatwierdzającego aktualny poziom deficytu budżetowego i źródła jego sfinansowania.
  Uchwała budżetowa na rok 2014 oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej udostępnione są na stronie www.blizyn.bip.doc.pl w zakładce Budżet i finanse, podkategoria rok 2014 ,
  • Uchwała Rady Gminy o udzieleniu przedmiotowego kredytu w rachunku bieżącym
  Nie jest wymagana uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, a upoważnienie do jego zaciągnięcia wynika z uchwały budżetowej.
  • Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów z formą ich zabezpieczenia i harmonogramem spłat.


  Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie Tytuł zobowiązania Kwota zobowiązania do spłaty ZabezpieczeniaOkres spłaty
  BS Suchedniów kredyt535.000 weksel2010-2015
  PKO BP SA Warszawa obligacje6.000.000x2011-2018
  BS Suchedniów kredyt1.100.000 weksel2011-2017
  PKO BP SA Warszawa obligacje3.500.000x2012-2019
  PKO BP SA Warszawa obligacje3.600.000x2013-2021

  • Opinie RIO o:
  Możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2014r.
  Prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bliżyn
  Możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
  Opinie RIO udostępnione na stronie www.blizyn.bip.doc.pl w zakładce Budżet i finanse, podkategoria rok 2014 ,  Data wprowadzenia: 2014-02-12 0832
  Data upublicznienia: 2014-02-12
  Art. czytany: 1951 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn