A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenia w trakcie kadencji
» Ogłoszenie o przetargu - działki 613/2 oraz 613/4 - Bliżyn
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik GOPS w Bliżynie
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - w dn. 21.02.2019
» Notatka służbowa w sprawie zapytania cenowego do 30.000 euro
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 27 marca 2018 .

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że
  w dniu 27 marca 2018r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie „Zameczek”, Plac Broel-Platerów 4 odbędzie się sesja Rady.
  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja o działalności straży pożarnej za 2017 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
  za 2017 rok:
  a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach
  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar,
  b/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
  nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn,
  c/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
  d/ ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  e/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
  f/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  g/ emisji obligacji,
  h/ udzielenia pomocy finansowej,
  i/ inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  j/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  k/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku,
  l/ uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”,
  ł/ utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu,
  m/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców,
  n/ podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  o/ podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
  10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2017.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji.
  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Tadeusz Łyłajk


  Data wprowadzenia: 2018-03-13 1438
  Data upublicznienia: 2018-03-13
  Art. czytany: 311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn