(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2022
A» I N F O R M A C J A dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027
A» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
A» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2022
A» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2021
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 51
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 7886 (stan na 30 czerwca 2022 r.)
E-mail » [email protected]
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
1  Informacja Starosty Skarżyskiego
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji...
2023-05-17 0811 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
2  Ogłoszenie o sesji w dniu 4 maja 2023 r. g. 9.00
Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 4 maja 2023r. o ...
2023-04-25 1303 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
3  Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 ro...
2023-03-29 1521 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o sesji 31 marca 2023 r. o g. 9.00
Transmisja obrad sesji

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w ...
2023-03-21 0917 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
5  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.02.2023 r
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 24.02.2023 r.

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z ...
2023-02-24 1413 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Sorbin
Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i bud...
2023-02-20 1135 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Mroczków
Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i bud...
2023-02-20 1134 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Odrowążek
Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i bud...
2023-02-20 1133 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warsza...
2023-02-13 1329 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
10  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz...
2023-02-01 1002 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Bliżyn na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż...
2023-01-30 1312 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
12  Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców w sprawie p...
2023-01-18 0938 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
13  Ogłoszenie o sesji 16 stycznia 2023 r. o g. 15.00
Informuję, że w dniu 16 stycznia 2023r. o godz.1500 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się se...
2023-01-11 1131 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rejestr aktów planowania przestrzennego
Rejestr aktów planowania przestrzennego...
2022-12-13 1302 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
15  INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym pali...
2022-11-04 1355 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...
2022-10-28 1224 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
17  OGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
OGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o ni...
2022-10-21 1235 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
18  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 20.10.2022
W dniu jutrzejszym (20.10.2022 r.) stanowisko USC, Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności czynne do g...
2022-10-19 1013 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
19  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 29.08.2022 r.
W dniu dzisiejszym (29.08.2022 r.) stanowisko USC, Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności czynne do g...
2022-08-29 1028 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
20  Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.131.2.2022
1. Zamawiający:
Gmina Bliżyn
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszk...
2022-06-20 0946 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2022
1. Zamawiający:
Gmina Bliżyn
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79...
2022-06-20 0941 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
22  Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 15 czerwca 2022 r.
Treść obwieszczenia w załączeniu...
2022-06-15 1246 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
23  Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Płaczków
W dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach: 18:00 – 19:00, w miejscu integracji – altanie w miejscowo�...
2022-06-08 1117 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
24  Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Górki
W dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach: 16:00 – 17:00, w miejscu integracji – altanie w miejscowo�...
2022-06-08 1116 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
25  Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 rok
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 r...
2022-06-08 0829 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
26  Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r.
Treść ogłoszenia w zarządzeniu...
2022-05-13 1423 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
27  Ogłoszenie - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Wójt Gminy Bliżyn
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:

1) Szkoły Podstawowej...
2022-05-11 0829 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
28  Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
W załączeniu treść ogłoszenia wraz z załącznikami:
1) Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gm...
2022-05-05 1013 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
29  O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25.04.2022 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen...
2022-04-25 1139 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
30  Konsultacje społeczne - statuty sołectw Gminy Bliżyn - wersja z 29 marca 2022 r.
Konsultacje społeczne - statuty sołectw Gminy Bliżyn - wersja z 29 marca 2022 r.

1. Postanawia...
2022-03-30 0921 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
31  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kwali...
2022-03-21 1520 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
32  Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-09-24 1049 Czytano:1935 razy » Przeczytaj artykuł
33  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 16.09.2021 r.
W dniu 16 września 2021 r. (czwartek) USC, stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ni...
2021-09-15 0911 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
34   Kwalifikacja wojskowa – 2021r.
  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony R...
2021-08-31 1039 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
35  Taryfy opłat za wodę i ścieki (ujęcie ze Skarżyska-Kamiennej)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-08-24 0956 Czytano:1789 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstw...
2021-08-09 1214 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
37  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 5.08.2021 r.
W dniu 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) USC, stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych niec...
2021-08-04 1121 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
38  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kw...
2021-07-27 1011 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
39  Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego - w ...
2021-05-06 0930 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
1. Gmina Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na:
Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn

2. Prz...
2021-02-26 1325 Czytano:2163 razy » Przeczytaj artykuł
41  STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
nformuje się, iż od miesiąca stycznia 2021 roku uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie ...
2021-01-07 1432 Czytano:2310 razy » Przeczytaj artykuł
42  STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
Informuje się, iż stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok pozostały niezmienione w stosunku ...
2021-01-07 1432 Czytano:2261 razy » Przeczytaj artykuł
43  Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021...
2021-01-04 0854 Czytano:3523 razy » Przeczytaj artykuł
44  .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz...
2020-11-17 1247 Czytano:2209 razy » Przeczytaj artykuł
45  KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zarażenia koronawirusem informuję, że od dnia ...
2020-03-16 1037 Czytano:2649 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie...
2020-01-14 0801 Czytano:2880 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
W załączeniu zatwierdzone taryfy dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków...
2018-10-02 1445 Czytano:3981 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zmiana rachunków bankowych
Zmiana rachunków bankowych.

Wyjaśniamy, że w związku z tym iż opłaty za udostępnianie dany...
2014-12-04 1044 Czytano:7453 razy » Przeczytaj artykuł
49  OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia 2012r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o język...
2012-09-04 1212 Czytano:6750 razy » Przeczytaj artykuł
50  Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że w siedzibie rady gminy pokój nr 5 w godzinach pracy u...
2012-08-14 1518 Czytano:7130 razy » Przeczytaj artykuł
51  Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Numer rachunku bankowego, który należy umieszczać na wezwaniu do zapłaty opłaty skarbowej wysy�...
2007-07-09 0948 Czytano:61887 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn