(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Rysunek zmiany miejscowego planu w Brześciu - Projekt - dane przestrzenne
A» Dyżury Radnych Gminy Bliżyn
A» Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
A» P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 19 lipca 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
A» P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2019
 • Wyjaśnienia do SIWZ - Nr postępowania: IK.271.2.2019

  Wyjaśnienia do SIWZ - Nr postępowania: IK.271.2.2019

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica

  Zapytania do SIWZ

  Pytanie i wniosek nr 1
  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o:
  - techniczne badania podłoża gruntowego
  - mapy syt. – wys. z rzędnymi studni kanalizacyjnych, długościami i spadkami kanałów sanitarnych
  Odpowiedź Zamawiającego:
  - Zamawiający w załączeniu (na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ) zamieścił „Dokumentację badania podłoża gruntowego (…)”
  - dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ zawiera informacje wskazane wyżej tj. mapy, zestawienia kanałów z rzędnymi, średnicami i głębokościami studzienek kanalizacyjnych, długościami, średnicami i spadkami kanałów.

  Pytanie nr 2
  W pkt. 9.4.2. a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat wykonał:
  - jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, której wartość wynosiła minimum 1 200 000,00 zł. brutto.
  Czy powyższe spełnia również budowa kanalizacji deszczowej?
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej zostanie uznana przez Zamawiającego za warunek spełniony.

  Pytanie nr 3
  W nawiązaniu do decyzji PZD-SU.4131.93.2015IP z dnia 26.11.2015r. w sprawie prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej 0445T prosimy o określenie czy droga jest w dalszym ciągu w okresie gwarancyjnym.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Droga w dalszym ciągu jest w okresie gwarancyjnym.

  Pytanie i wniosek nr 4
  Prosimy o zamieszczenie dokumentów do składania ofert w wersji edytowalnej.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający w załączeniu (na stronie internetowej Zamawiającego) załącza wersję edytowalną dokumentów (druków) do składania ofert tj. załączniki: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do SIWZ.


  Data wprowadzenia: 2019-05-21 0826
  Data upublicznienia: 2019-05-21
  Art. czytany: 2125 razy

  » Dokumentacja Badań podłoża gruntowego - rozmiar: 470234 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (format doc) - rozmiar: 104448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach (format doc) - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (doc) - rozmiar: 22299 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o wykluczeniach - rozmiar: 23616 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format doc) - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych (format doc) - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn