(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Urząd Gminy
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A SPORT
A Informacje statystyczne
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2020
A» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2018
A» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Bliżyn
A» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Płaczków
A» Projekt uchwały w sprawie : o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych ...
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
  1 marca 2021r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2020 rok:
  a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok:
  a) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020:
  a) wystąpienie Przewodniczącej Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020:
  a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
  c) udzielenia pomocy finansowej,
  d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XIV/71/2011,
  e) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku,
  h) rozpatrzenia petycji,
  i) rozpatrzenia petycji,
  j) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2021 rok.
  11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2020.
  12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
  13. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

  Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.


  Data wprowadzenia: 2021-02-17 1020
  Data upublicznienia: 2021-02-17
  Art. czytany: 519 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn