(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa „Ludwików'
A» Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów
A» Obwieszczenie GG.6220.1.2024 dot. zebrania dowodów do wydania decyzji środowiskowej
A» Przeprowadzenie kontroli wykazywania uczniów oraz kontrola wydatkowania środków z dotacji z budżetu Gminy Bliżyn na prowadzenie przedszkoli niepublicznych
A» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2024 - 2029
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 25 czerwca 2024 r.

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 25 czerwca 2024r. o godz.10.00 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2023 – podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
  - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2023 rok.
  a) przedstawienie raportu przez Wójta,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn
  za 2023 rok i podjęcie uchwał:
  a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2023 rok, informacja o stanie mienia komunalnego,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 rok,
  c) opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 rok,
  d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2023 rok,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja,
  h) podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2024 rok,
  c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bliżyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
  d) zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
  e) zmiany Uchwały Nr XXVI/197/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn – Bliżyn 3, na obszarze gminy Bliżyn,
  f) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Bliżyn,
  g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Bliżyn w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2024-06-11 0835
  Data upublicznienia: 2024-06-11
  Art. czytany: 489 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn