A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Statuty Sołectw
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Druki oświadczeń majątkowych
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
Ilość wiadomości z działu 'Statuty Sołectw': 1
Uchwała nr V/42/03 - w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Bliżyn.

Z dnia: 25 kwietnia 2003 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) § 16 ust. 6 Statutu Gminy Bliżyn nadanego uchwałą Nr XX/157/2001 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bliżyn Rada Gminy w Bliżynie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się:
1. Statut Sołectwa Bliżyn, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Statut Sołectwa Brzeście, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Statut Sołectwa Bugaj, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Statut Sołectwa Drożdzów, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
5. Statut Sołectwa Gilów, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
6. Statut Sołectwa Gostków, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.
7. Statut Sołectwa Górki, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały.
8. Statut Sołectwa Kopcie, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały.
9. Statut Sołectwa Kucębów, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały.
10. Statut Sołectwa Jastrzębia, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały.
11. Statut Sołectwa Mroczków, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały.
12. Statut Sołectwa Nowki, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.
13. Statut Sołectwa Nowy Odrowążek, stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.
14. Statut Sołectwa Odrowążek, stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały.
15. Statut Sołectwa Płaczków, stanowiący załącznik Nr 15 do uchwały.
16. Statut Sołectwa Sobótka, stanowiący załącznik Nr 16 do uchwały.
17. Statut Sołectwa Sorbin, stanowiący załącznik Nr 17 do uchwały.
18. Statut Sołectwa Ubyszów, stanowiący załącznik Nr 18 do uchwały.
19. Statut Sołectwa Wołów, stanowiący załącznik Nr 19 do uchwały.
20. Statut Sołectwa Wojtyniów, stanowiący załącznik Nr 20 do uchwały.
21. Statut Sołectwa Zagórze, stanowiący załącznik Nr 21 do uchwały.
22. Statut Sołectwa Zbrojów, stanowiący załącznik Nr 22 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/25/99 Rady Gminy w Bliżynie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bliżyn.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2004-01-09 0804
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4924 razy

» ZAŁĄCZNIK Nr 10. Statut Sołectwa Jastrzębia - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 11. Statut Sołectwa Mroczków - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 12. Statut Sołectwa Nowki - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 13. Statut Sołectwa Nowy Odrowążek - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 14. Statut Sołectwa Odrowążek - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 15. Statut Sołectwa Płaczków - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 16. Statut Sołectwa Sobótka - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 17. Statut Sołectwa Sorbin - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 18. Statut Sołectwa Ubyszów - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 19. Statut Sołectwa Wołów - rozmiar: 74240 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 1. Statut Sołectwa Bliżyn - rozmiar: 63488 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 20. Statut Sołectwa Wojtyniów - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 21. Statut Sołectwa Zagórze - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 22. Statut Sołectwa Zbrojów - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 2. Statut Sołectwa Brzeście - rozmiar: 65024 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 3. Statut Sołectwa Bugaj - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 4. Statut Sołectwa Drożdżów - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 5. Statut Sołectwa Gilów - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 6. Statut Sołectwa Gostków - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 7. Statut Sołectwa Górki - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 8. Statut Sołectwa Kopcie - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
» ZAŁĄCZNIK Nr 9. Statut Sołectwa Kucębów - rozmiar: 64000 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
Statuty Sołectw
Uchwały
Zarządzenia
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Bliżyn.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn