(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na rok 2021
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 12
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8035 (stan na 31 grudnia 2019 r.)
E-mail » [email protected]
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00

Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
1 marca 2021r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2020 rok:
a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok:
a) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020:
a) wystąpienie Przewodniczącej Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej,
d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XIV/71/2011,
e) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku,
h) rozpatrzenia petycji,
i) rozpatrzenia petycji,
j) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2021 rok.
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2020.
12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
13. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.


Data wprowadzenia: 2021-02-17 1020
Data upublicznienia:
Art. czytany: 65 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021

nformuje się, iż od miesiąca stycznia 2021 roku uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bliżyn.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stawka miesięczna wynosi:

- 21zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw wyposażonych w kompostowniki,

- 23 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw bez kompostowników,

- 46 zł od osoby po stwierdzeniu braku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.

Kwoty powyższe należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu Gminy, u inkasenta lub na wyodrębniony rachunek bankowy
o nr:

84 8520 0007 2004 0010 5688 0061.

Terminy, do których należy uregulować opłaty są takie same jak w przypadku podatku od nieruchomości, tj:

- I rata do 15 marca,

- II rata do 15 maja,

- III rata do 15 września,

- IV rata do 15 listopada.


Data wprowadzenia: 2021-01-07 1432
Data upublicznienia:
Art. czytany: 316 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
2021-01-07 1432
Informuje się, iż stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok pozostały...
» Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
2021-01-04 0854
Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021...
Pozostałe wiadomości:
» .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
» KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
» Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn