A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja XX Rady Gminy Bliżyn 30 listopada 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» Interpelacja nr 115/2020 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja nr 114/2020 - Radny Sławomir Młodawski
» INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
» ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT w przetargu nieograniczonym na nr 3/2020
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 14
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8035 (stan na 31 grudnia 2019 r.)
E-mail » [email protected]
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Zapytanie ofertowe na zakup usług transportowych pn. 'Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych w latach 2021-2022'

w załączeniu

Data wprowadzenia: 2020-11-23 1215
Data upublicznienia:
Art. czytany: 55 razy

» zapytanie ofertowe - rozmiar: 1261625 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Bernatek
Ogłoszenie o sesji w dniu 30 listopada 2020 r.

Transmisja obrad sesji


Informuję, że w dniu 30 listopada 2020r. o godz.1200 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XVIII i XIX sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony okres 2020 roku:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
g) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
h) ustanowienia pomników przyrody,
i) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn,
j) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bliżyn i nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
8. Zatwierdzenie protokołu Nr 14/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 29 września 2020r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wykonania przeprowadzonych remontów w szkołach w Bliżynie i w Odrowążku.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji

Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.


Data wprowadzenia: 2020-11-19 1026
Data upublicznienia:
Art. czytany: 67 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
2020-11-17 1247
Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i ...
» Zapytanie cenowe na dostawę oraz odbiór zużytych w 2021 roku materiałów eksploatacyjnych
2020-11-17 1102
Zapytanie cenowe na dostawę oraz odbiór zużytych w 2021 roku materiałó...
Pozostałe wiadomości:
» Zapytanie cenowe na dostawę w 2021 roku materiałów biurowych
» Konsultacje społeczne - program współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi
» Harmonogram odbioru odpadów - od miesiąca kwietnia 2020 (nowe zasady)
» KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
» Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn