(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2022
» I N F O R M A C J A dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2022
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2021
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 51
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 7886 (stan na 30 czerwca 2022 r.)
E-mail » [email protected]
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
1  Informacja Starosty Skarżyskiego
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji...
2023-05-17 0811 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
2  Ogłoszenie o sesji w dniu 4 maja 2023 r. g. 9.00
Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 4 maja 2023r. o ...
2023-04-25 1303 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
3  Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 ro...
2023-03-29 1521 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o sesji 31 marca 2023 r. o g. 9.00
Transmisja obrad sesji

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w ...
2023-03-21 0917 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
5  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.02.2023 r
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 24.02.2023 r.

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z ...
2023-02-24 1413 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Sorbin
Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i bud...
2023-02-20 1135 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Mroczków
Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i bud...
2023-02-20 1134 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Odrowążek
Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i bud...
2023-02-20 1133 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warsza...
2023-02-13 1329 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
10  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz...
2023-02-01 1002 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Bliżyn na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż...
2023-01-30 1312 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
12  Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców w sprawie p...
2023-01-18 0938 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
13  Ogłoszenie o sesji 16 stycznia 2023 r. o g. 15.00
Informuję, że w dniu 16 stycznia 2023r. o godz.1500 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się se...
2023-01-11 1131 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rejestr aktów planowania przestrzennego
Rejestr aktów planowania przestrzennego...
2022-12-13 1302 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
15  INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym pali...
2022-11-04 1355 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...
2022-10-28 1224 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
17  OGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
OGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o ni...
2022-10-21 1235 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
18  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 20.10.2022
W dniu jutrzejszym (20.10.2022 r.) stanowisko USC, Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności czynne do g...
2022-10-19 1013 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
19  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 29.08.2022 r.
W dniu dzisiejszym (29.08.2022 r.) stanowisko USC, Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności czynne do g...
2022-08-29 1028 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
20  Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.131.2.2022
1. Zamawiający:
Gmina Bliżyn
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszk...
2022-06-20 0946 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2022
1. Zamawiający:
Gmina Bliżyn
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79...
2022-06-20 0941 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
22  Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 15 czerwca 2022 r.
Treść obwieszczenia w załączeniu...
2022-06-15 1246 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
23  Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Płaczków
W dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach: 18:00 – 19:00, w miejscu integracji – altanie w miejscowo�...
2022-06-08 1117 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
24  Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Górki
W dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach: 16:00 – 17:00, w miejscu integracji – altanie w miejscowo�...
2022-06-08 1116 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
25  Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 rok
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 r...
2022-06-08 0829 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
26  Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r.
Treść ogłoszenia w zarządzeniu...
2022-05-13 1423 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
27  Ogłoszenie - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Wójt Gminy Bliżyn
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:

1) Szkoły Podstawowej...
2022-05-11 0829 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
28  Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
W załączeniu treść ogłoszenia wraz z załącznikami:
1) Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gm...
2022-05-05 1013 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
29  O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25.04.2022 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen...
2022-04-25 1139 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
30  Konsultacje społeczne - statuty sołectw Gminy Bliżyn - wersja z 29 marca 2022 r.
Konsultacje społeczne - statuty sołectw Gminy Bliżyn - wersja z 29 marca 2022 r.

1. Postanawia...
2022-03-30 0921 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
31  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kwali...
2022-03-21 1520 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
32  Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-09-24 1049 Czytano:1936 razy » Przeczytaj artykuł
33  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 16.09.2021 r.
W dniu 16 września 2021 r. (czwartek) USC, stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ni...
2021-09-15 0911 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
34   Kwalifikacja wojskowa – 2021r.
  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony R...
2021-08-31 1039 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
35  Taryfy opłat za wodę i ścieki (ujęcie ze Skarżyska-Kamiennej)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-08-24 0956 Czytano:1789 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstw...
2021-08-09 1214 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
37  OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 5.08.2021 r.
W dniu 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) USC, stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych niec...
2021-08-04 1121 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
38  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kw...
2021-07-27 1011 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
39  Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego - w ...
2021-05-06 0930 Czytano:1750 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
1. Gmina Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na:
Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn

2. Prz...
2021-02-26 1325 Czytano:2163 razy » Przeczytaj artykuł
41  STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
nformuje się, iż od miesiąca stycznia 2021 roku uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie ...
2021-01-07 1432 Czytano:2310 razy » Przeczytaj artykuł
42  STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
Informuje się, iż stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok pozostały niezmienione w stosunku ...
2021-01-07 1432 Czytano:2262 razy » Przeczytaj artykuł
43  Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021...
2021-01-04 0854 Czytano:3523 razy » Przeczytaj artykuł
44  .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz...
2020-11-17 1247 Czytano:2210 razy » Przeczytaj artykuł
45  KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zarażenia koronawirusem informuję, że od dnia ...
2020-03-16 1037 Czytano:2650 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie...
2020-01-14 0801 Czytano:2880 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
W załączeniu zatwierdzone taryfy dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków...
2018-10-02 1445 Czytano:3981 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zmiana rachunków bankowych
Zmiana rachunków bankowych.

Wyjaśniamy, że w związku z tym iż opłaty za udostępnianie dany...
2014-12-04 1044 Czytano:7453 razy » Przeczytaj artykuł
49  OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia 2012r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o język...
2012-09-04 1212 Czytano:6750 razy » Przeczytaj artykuł
50  Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że w siedzibie rady gminy pokój nr 5 w godzinach pracy u...
2012-08-14 1518 Czytano:7130 razy » Przeczytaj artykuł
51  Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Numer rachunku bankowego, który należy umieszczać na wezwaniu do zapłaty opłaty skarbowej wysy�...
2007-07-09 0948 Czytano:61887 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn