(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Rysunek zmiany miejscowego planu w Brześciu - Projekt - dane przestrzenne
A» Dyżury Radnych Gminy Bliżyn
A» Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
A» P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 19 lipca 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
A» P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 28
1  Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw
2021-12-07 0820 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
2021-05-25 1210 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
2021-03-16 0902 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
4  W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
2021-03-08 1321 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
2021-01-21 1245 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
6  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-30 1302 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2020-10-15 1051 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
2020-05-06 0939 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2020-05-06 0937 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
10  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
2020-05-06 0934 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2020-05-06 0928 Czytano:1216 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z udzieleniem przysługującej bonifikaty
2020-04-17 1045 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:2032 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:2282 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:2325 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:2643 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:2548 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:2512 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:2570 razy » Przeczytaj artykuł
20  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:2473 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:3143 razy » Przeczytaj artykuł
22  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:2769 razy » Przeczytaj artykuł
23  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:4114 razy » Przeczytaj artykuł
24  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:2933 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:2731 razy » Przeczytaj artykuł
26  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:2891 razy » Przeczytaj artykuł
27  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:2822 razy » Przeczytaj artykuł
28  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:7390 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Spis spraw
A Rejestr Skarg i Wniosków
A Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

A» Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw
A» Wniosek o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
A» Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków lub żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
A» W N I O S E K o przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
A» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
A» Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
A» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
A» Wniosek u uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy
A» Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
A» WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU PASA DROGI
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn