A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2019
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
» Premia dla młodego rolnika na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień 31.12.2019 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku': 9
1  U c h w a ł a Nr XXXIV/220/2010 Rady Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2009 rok....
2010-05-07 1259 Czytano:1058 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010....
2010-05-07 1321 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXXIV/222/2010 Rady Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego....
2010-05-07 1311 Czytano:1040 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu....
2010-05-07 1304 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego numer 13 znajduj...
2010-05-07 1308 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bliżyn w drodze użyczenia, nieruchomości po...
2010-05-07 1306 Czytano:1109 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości....
2010-05-07 1309 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
8  U C H W A Ł A NR XXXIV/227/2010 RADY GMINY BLIŻYN - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ...
2010-05-07 1313 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXXIV/228/2010 RADY GMINY BLIŻYN - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na ob...
2010-05-07 1318 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2009 rok.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
» w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
» w sprawie zaciągnięcia kredytu.
» w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego numer 13 znajdującego się w budynku Nr 2 w Sołtykowie obręb Płaczków gm. Bliżyn, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
» w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bliżyn w drodze użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie wsi Bliżyn stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ludwika w Bliżynie.
» w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
» w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn
» w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn