A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010 » Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na koniec kadencji
» Obwieszczenie wójta Gminy Bliżyn o obwodach wyborczych
» Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
» Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku': 13
1  U c h w a ł a Nr X/57/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam. na kadencję w latach 2008-2011....
2007-10-31 1156 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA Nr X/58/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ...
2007-11-02 0834 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr X/59/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...
2007-11-02 0839 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr X /60/ 2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...
2007-11-02 1002 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA Nr X/61/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2007-10-31 1456 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA Nr X/62/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów ...
2007-11-02 1009 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr X/63/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007...
2007-10-31 1350 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
8  U c h w a ł a Nr X/64/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej or...
2007-10-31 1159 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR X/65/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bugaj, na ob...
2007-10-31 1239 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR X/66/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Płaczków...
2007-10-31 1252 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr X/67/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych...
2007-10-31 1420 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne...
2007-10-31 1258 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy w Bliżynie - 25 października 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie powo...
2007-10-31 1332 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam. na kadencję w latach 2008-2011.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
» w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
» w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bugaj, na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Płaczków – „Płaczków 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn