(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ogłoszenia
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Urząd Gminy
A Kontakt
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
A» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
A» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
A» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
A» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 272
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Uwaga!!! Afrykański pomór świń
» Ogłoszenie dot. projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk
» Informacja dot. wydobycia kopalin z prywatnych nieruchomości
» Czas pomyśleć o wymianie pieca
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27.01.2021
» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
» Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.12.2020 r.
» .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.10.2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Ubyszowie oraz Gilowie
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Harmonogram odbioru odpadów - od miesiąca kwietnia 2020 (nowe zasady)
» PSZOK wznawia działanie!!!
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
» KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2020
» Zapytanie cenowe - bieżąca obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego 'Zalew Bliżyński' na rzece Kamiennej w Bliżynie
» Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
» Komunikat Prezesa Cechu Kominiarzy
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ubyszowie
» Wykaz nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży
» Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania odpadów wielkogabarytowych na PSZOK
» Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeście
» Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla rolników
» Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Gilów
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Bliżyn
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Gilów
» Ogłoszenie o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych przy remontowanym odcinku drogi w w Mroczkowie
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o braku ofert na dofinansowanie do zadań publicznych - ratownictwo wodne
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Zapraszamy na cykl spotkań szkoleniowych dot. Programu Czyste Powietrze
» Profil wody w kąpielisku
» Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019
» Spotkanie dot. Programu CZYSTE POWIETRZE
» Konsultacje - uchwała w sprawie zmiany statutu sołectw
» Ogłoszenie o przetargu - działki 613/2 oraz 613/4 - Bliżyn
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - w dn. 21.02.2019
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2019
» KWALIFIKACJA WOJSKOWA – 2019 R.
» GODZINY PRACY KASY W UG W DN. 31.12.2018 r.
» Ogłoszenie - przyjęcia interesantów USC, Ewidencja Ludności oraz DO w dn. 31 grudnia 2018 r.
» Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
» Ogłoszenie o przetargu dz. 1758/4 Ubyszów
» Informacja o dniu wolnym - 24 grudnia 2018 r.
» Ogłoszenie ARiMR w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt
» Przerwa w pracy Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste i USC
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego dla obrębu Płaczków
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego dla obrębu Kopcie
» Ogłoszenie z dnia 30.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Zgodnej
» Ogłoszenie z dnia 22.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 1758/4 położonej w obrębie wsi Ubyszów
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Spotkanie dot. Programu CZYSTE POWIETRZE
» Ogłoszenie z dnia 10.09.2018 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 613/2, 613/3 oraz
» Ogłoszenie z dnia 04.09.2018 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 1758/4 w Ubyszowie
» OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
» OGŁOSZENIE
» Profil wody w kąpielisku Bliżyn
» Ogłoszenie o dotacji na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego
» Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Ogłoszenie o zebraniach wyborczych do Gminnej Rady Seniorów
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych - opinia RIO
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych
» INFORMACJA O DNIU WOLNYM
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego
» Ogłoszenie o możliwości zakupu okien z demontażu - zmiana ogłoszenia
» Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolno żyjących
» Niedogodności w funkcjonowaniu urzędu
» OGŁOSZENIE Z DNIA 14 MARCA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Bliżyn na rok 2018
» Wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o.
» Zapytanie cenowe - obsługa zbiornika wodnego
» Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
» Protokół z konsultacji - podział sołectwa
» Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
» Ogłoszenie o wyznaczeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego 'Wołów'
» Ogłoszenie z dnia 02.10.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW w Kielcach przez osoby fizyczne na wymianę pieców co. na nowoczesne o wyższej sprawności.
» Ogłoszenie dot. Programu 500+
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» UWAGA !!! Zmiana terminów wywozu odpadów wielkogabarytowych
» Ogłoszenie o skróceniu czasu pracy USC i dowodów osobistych, ewidencja ludności w dn. 14 czerwca 2017 r.
» Ogłoszenie o zmianach w przepisach regulujących usuwanie drzew i krzewów
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.05.2017 r.
» Ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Wojtyniów
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
» Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie zadania pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzetami - usługi weterynaryjne
» Ogłoszenie - godziny pracy kasy w dn. 14.04.2017
» Ogłoszenie z dnia 23.02.2017 o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
» Ogłoszenie z dnia 02.01.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonych w obrębie wsi Wojtyniów
» Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Bliżyn
» Ogłoszenie w sprawie poszukiwania terenów pod farmy fotowoltaiczne
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.
» Ogłoszenie z dnia 05.12.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Informacja w sprawie propozycji wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brzeście
» Ogłoszenie z dnia 13.10.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Wojtyniów
» Ogłoszenie z dnia 19.09.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Woda w kąpielisku na zbiorniku wodnym w Bliżynie
» Badanie struktury gospodarstw rolnych
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w roku 2016
» Ogłoszenie z dnia 25.04.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Zapraszamy do sładania ofert na wykonywanie zadania pn.: 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – usługi weterynaryjne”
» Z A P R O S Z E N I E do udziału w pracach komisji
» Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
» Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
» Komunikat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
» XVIII edycja konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
» Ogłoszenie z dnia 25.02.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Lista zalecanych upraw na terenie Województwa Świętokrzyskiego
» XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
» Obwieszczenie
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności 18-19.12.2015 r.
» Informacja o dniu wolnym
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
» Komunikat Agencji Rynku Rolnego dla producentów owoców i warzyw
» Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - usługi weterynaryjne'
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności w dniu 10 kwietnia 2015 r.
» Rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Znaleziono Psa!!!
» Zaproszenie do prac w komisji konkursowej
» Kwalifikacja wojskowa 2015r.
» Pomoc publiczna
» Prośba o przygarnięcie psa
» Harmonogram odbioru odpadów na 2015
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn
» Konsultacje społeczne - projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Znaleziono Psa!!!
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Ogłoszenie GUS o badaniach ankietowych
» Zaproszenie do udziału w akcji Sprzątanie świata 2014
» Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
» Ogłoszenie o zmianie pracy Urzędu
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Kucębów.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku Sołtyków 1 obręb Płaczków
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Odpowiedź na zapytania oferenta w sprawie emisji obligacji komunalnych
» Ogłoszenie z dnia 28 maja 2014r. w zwiazku z Zarządzeniem Nr 00.50.30.2014
» Szczeniak do adopcji
» Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych.
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Znaleziono Psa!!!
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - usługi wetereynaryjne
» Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
» Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
» Obwieszczenie Wojewody świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
» Zaproszenie do składania ofert na 'Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi wreterynaryjne'
» Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
» Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012
» Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn o wyborach sołtysa sołectwa Rędocin
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014 r.
» Odpowiedź na zapytanie oferenta
» Odpowiedzi na zapytania oferentów
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Projekt 'Strategii Gminy Bliżyn na lata 2014 - 2024'
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zapytanie cenowe poniżej 14 tysięcy euro
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 r.
» Uwaga!!! ZBIÓRKA ZUŻYTCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
» Znaleziono psa
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki oznaczonej Nr 276 o pow. 0,4000ha położonej w obrębie Kucębów.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Kucębów.
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.07.2013 r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w nowym sysytemie gospodarki odpadami
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej położonej w obrębie wsi Kucębów.
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Bliżyn o wartości 3.828.000 PLN
» Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
» Bezpłatna zbiórka szkła i makulatury
» Ogłoszenie o wyborze oferty na Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom- usługi weterynaryjne.
» Nowe niższe stawki za śmieci segregowane
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
» Zapytanie cenowe na zadanie pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi weterynaryjne
» Zaproszenie od udziału w pracach komisji konkursowej
» OGŁOSZENIE na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
» OGŁOSZENIE O TARYFIE ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU
» APEL WÓJTA GMINY BLIŻYN
» Ogłoszenie o wyborze oferty na Na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.02.2013
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
» Informacja o wyborze oferty na świadczenie obsługi prawnej gminy Bliżyn
» Obwieszczenie o przyjęciu planu
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie o zbiórce opakowań szklanych i makulatury 10 października
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Ogłoszenie o zbiórce opakowań szklanych i makulatury
» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
» Bezpłatna zbiórka odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz szkła i makulatury
» Jastrzębia 100 lat - prezentacja
» Informacja o ofercie na zadanie publiczne
» Obwieszczenie o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja)
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Bliżyn o wartości 6.000.000 PLN
» Wykaz sołtysów i rad sołeckich
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
» Obwieszczenie o przyjęciu programu ochrony środowiska
» Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
» Zaproszenie do składania ofert PIS
» Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Ogłoszenie o sprzedaży rozbiórkowej trylinki
» Ogłoszenie o sprzedaży niesprawnego motocykla Jawa TS 350
» Wykaz działek do sprzedaży
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Ogłoszenie o wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2008
» Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr 2
» Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr 1
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy i budynków komunalnych na terenie gminy Bliżyn”.
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bliżyn”.
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn.”
» Prezentacja - Klub Seniora
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami
A Zapytania cenowe
A Pomoc publiczna
A Obwieszczenia - organy obce
A Ogłoszenia o zadaniach publicznych
A Ogłoszenia o projektach partnerskich
A Konsultacje społeczne
Ostat. 10 wiadomości:

A» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
A» Uwaga!!! Afrykański pomór świń
A» Ogłoszenie dot. projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk
A» Informacja dot. wydobycia kopalin z prywatnych nieruchomości
A» Czas pomyśleć o wymianie pieca
A» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27.01.2021
A» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
A» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
A» Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
A» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.12.2020 r.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn