(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ogłoszenia
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 416
» Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
» Zapytanie cenowe Parafi Rzymskokatolickiej w Mroczkowie dotyczące ogrodzenia kościoła pw. św. Rocha
» Zapytanie cenowe Parafi Rzymskokatolickiej w Bliżynie dotyczące ogrodzenia kościoła pw. św. Ludwika
» Zapytanie cenowe Parafi Rzymskokatolickiej w Bliżynie dotyczące ogrodzenia kościoła pw. św. Zofii
» Podanie do publicznej wiadomości decyzji Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.36.2020
» Podanie do publicznej wiadomości decyzji Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.15.2020
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Zapytanie cenowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku
» OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN
» Decyzja Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.1.2021
» Decyzja Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.37.2020
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 05.04.2024 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 06.03.2024 r.
» Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIV edycja
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
» Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2024
» Informacje o planowanych pomiarach PEM
» Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu - droga powiatowa Brzeście - Zagórze
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 13.02.2024 r.
» Obwieszczenie GG.6220.2.2023 dot. wydania decyzji środowiskowej
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31.01.2024 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.01.2024 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIACH 25 i 26 STYCZNIA 2024 R.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 09.01.2024 r.
» Kwalifikacja wojskowa 2024 r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024r.
» Obwieszczenie GG.6220.2.2023 dot. zebrania dowodów do wydania decyzji środowiskowej
» Obwieszczenie GG.6220.1.2023 dot. wydania decyzji środowiskowej
» Informacja o wynikach przetargu na wybór najemcy lokalu mieszkalnego
» Informacja dot. Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze
» Obwieszczenie GG.6220.1.2023 dot. zebrania materiałów do wydania decyzji środowiskowej
» Głoszenie o przetargu na wybór najemcy lokalu mieszkalnego
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.10.2023 r.
» Ogłoszenie z dnia 23.10.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27.09.2023 r.
» Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania GG.6220.2.2023
» Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania GG.6220.1.2023
» Ogłoszenie z dnia 14.09.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu
» Uwaga! Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.08.2023 r. WÓJTA GMINY BLIŻYN
» „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 - nabór wniosków.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 11.08.2023 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07.08.2023
» Informacja w sprawie promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 14.07.2023 r.
» Informacja o jakości wody w Kąpielisku Bliżyn
» Lista firm asenizacyjnych świadczących usługi na terenie gminy Bliżyn
» Zarządzenie Nr 0050.83.2023 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
» Alert hydrologiczny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
» Profil wody w kąpielisku Bliżyn
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2023 r.
» Ogłoszenie
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.37.2020 z dn. 30.03.2023 r.
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.36.2020 z dn. 30.03.2023 r.
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.1.2021 z dn. 30.03.2023 r.
» Stop nielegalnej eksploatacji - OUG w Kielcach informuje
» UWAGA – PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ I BADAŃ SPRZĘTU
» Ogłoszenie dot. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 15.03.2023 r.
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.15.2020 z dn. 07.03.2023 r.
» Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIII edycja
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.02.2023 r
» Obwieszczenie
» Lista Odmian Zalecanych do uprawy na rok 2023 dla województwa świętokrzyskiego
» OGŁOSZENIE
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
» Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
» PNO.6733.4.2022.BES - Postanowienie o odwieszeniu postępowania oraz wezwaniu do wyjaśnień
» Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)
» Ogłoszenie - taryfa i cennik od 2023 do 2026 r. - teren obsługiwany przez MPWiK w Skarżysku-Kamiennej
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023r.
» Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
» INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 20.10.2022
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 04.10.2022 r.
» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» PNO.6733.4.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12.09.2022 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.09.2022 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 29.08.2022 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 22.08.2022 r.
» Informacja dot. deklaracji w CEEB
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 sierpnia 2022 r.
» Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 15 czerwca 2022 r.
» WFOS zaprasza do składania wniosków w ramach 'Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie'
» Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Płaczków
» Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Górki
» Ogłoszenie - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25.04.2022 r.
» Uwaga obszar zagrożony wścieklizną!
» Ogłoszenie w sprawie obowiązku szczepienia kotów
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 14.04.2022 r.
» Ogłoszenie w sprawie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31.03.2022 r.
» PNO.6733.1.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 21.03.2022 r.
» Ogłoszenie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego
» Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. programu CZYSTE POWIETRZE
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 04.03.2022 r.
» Obwieszczenie wójta Gminy Bliżyn z dnia 16.02.2022 r.
» Zagrożenie wystąpienia wścieklizny w województwie świętokrzyskim
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 04.02.2022 r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.12.2021 r.
» Obwieszczenie w sprawie decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża 'Wołów'
» Komunikat dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)
» UWAGA!!! Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie - od 18 do 23 listopada 2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 28.10.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 07.10.2021 r.
» Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.09.2021 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 16.09.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 13.09.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.09.2021 r.
» Kwalifikacja wojskowa – 2021r.
» Taryfy opłat za wodę i ścieki (ujęcie ze Skarżyska-Kamiennej)
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 20.08.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10 sierpnia 2021 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12 sierpnia 2021 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 5.08.2021 r.
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dn. 14.07.2021 r. w sprawie inwestycji celu publicznego ' Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie'
» Kolejne zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE
» ARiMR udziela wsparcia finansowego na 'Modernizację gospodarstw rolnych'
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
» Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
» Ważne zmiany w Programie CZYSTE POWIETRZE
» Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2020-2024
» Ogłoszenmie o rozpoczęciu na terenie gminy prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu środowiska
» Ogłoszenie o publikacji Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 maja 2021 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 maja 2021 r.
» Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w Programie MOJA WODA 2.0
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Dofinansowania z ARIMR
» Ogłoszenie ARiMR
» Informacja dla rolników w sprawie kredytów preferencyjnych
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Uwaga!!! Afrykański pomór świń
» Ogłoszenie dot. projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk
» Informacja dot. wydobycia kopalin z prywatnych nieruchomości
» Czas pomyśleć o wymianie pieca
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27.01.2021
» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
» Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.12.2020 r.
» .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.10.2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Ubyszowie oraz Gilowie
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Harmonogram odbioru odpadów - od miesiąca kwietnia 2020 (nowe zasady)
» PSZOK wznawia działanie!!!
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
» KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2020
» Zapytanie cenowe - bieżąca obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego 'Zalew Bliżyński' na rzece Kamiennej w Bliżynie
» Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
» Komunikat Prezesa Cechu Kominiarzy
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ubyszowie
» Wykaz nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży
» Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania odpadów wielkogabarytowych na PSZOK
» Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeście
» Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla rolników
» Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Gilów
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Bliżyn
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Gilów
» Ogłoszenie o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych przy remontowanym odcinku drogi w w Mroczkowie
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o braku ofert na dofinansowanie do zadań publicznych - ratownictwo wodne
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Zapraszamy na cykl spotkań szkoleniowych dot. Programu Czyste Powietrze
» Profil wody w kąpielisku
» Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019
» Spotkanie dot. Programu CZYSTE POWIETRZE
» Konsultacje - uchwała w sprawie zmiany statutu sołectw
» Ogłoszenie o przetargu - działki 613/2 oraz 613/4 - Bliżyn
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - w dn. 21.02.2019
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2019
» KWALIFIKACJA WOJSKOWA – 2019 R.
» GODZINY PRACY KASY W UG W DN. 31.12.2018 r.
» Ogłoszenie - przyjęcia interesantów USC, Ewidencja Ludności oraz DO w dn. 31 grudnia 2018 r.
» Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
» Ogłoszenie o przetargu dz. 1758/4 Ubyszów
» Informacja o dniu wolnym - 24 grudnia 2018 r.
» Ogłoszenie ARiMR w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt
» Przerwa w pracy Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste i USC
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego dla obrębu Płaczków
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego dla obrębu Kopcie
» Ogłoszenie z dnia 30.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Zgodnej
» Ogłoszenie z dnia 22.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 1758/4 położonej w obrębie wsi Ubyszów
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Spotkanie dot. Programu CZYSTE POWIETRZE
» Ogłoszenie z dnia 10.09.2018 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 613/2, 613/3 oraz
» Ogłoszenie z dnia 04.09.2018 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 1758/4 w Ubyszowie
» OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
» OGŁOSZENIE
» Profil wody w kąpielisku Bliżyn
» Ogłoszenie o dotacji na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego
» Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Ogłoszenie o zebraniach wyborczych do Gminnej Rady Seniorów
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych - opinia RIO
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych
» INFORMACJA O DNIU WOLNYM
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego
» Ogłoszenie o możliwości zakupu okien z demontażu - zmiana ogłoszenia
» Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolno żyjących
» Niedogodności w funkcjonowaniu urzędu
» OGŁOSZENIE Z DNIA 14 MARCA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Bliżyn na rok 2018
» Wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o.
» Zapytanie cenowe - obsługa zbiornika wodnego
» Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
» Protokół z konsultacji - podział sołectwa
» Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
» Ogłoszenie o wyznaczeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego 'Wołów'
» Ogłoszenie z dnia 02.10.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW w Kielcach przez osoby fizyczne na wymianę pieców co. na nowoczesne o wyższej sprawności.
» Ogłoszenie dot. Programu 500+
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» UWAGA !!! Zmiana terminów wywozu odpadów wielkogabarytowych
» Ogłoszenie o skróceniu czasu pracy USC i dowodów osobistych, ewidencja ludności w dn. 14 czerwca 2017 r.
» Ogłoszenie o zmianach w przepisach regulujących usuwanie drzew i krzewów
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.05.2017 r.
» Ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Wojtyniów
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
» Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie zadania pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzetami - usługi weterynaryjne
» Ogłoszenie - godziny pracy kasy w dn. 14.04.2017
» Ogłoszenie z dnia 23.02.2017 o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
» Ogłoszenie z dnia 02.01.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonych w obrębie wsi Wojtyniów
» Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Bliżyn
» Ogłoszenie w sprawie poszukiwania terenów pod farmy fotowoltaiczne
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.
» Ogłoszenie z dnia 05.12.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Informacja w sprawie propozycji wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brzeście
» Ogłoszenie z dnia 13.10.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Wojtyniów
» Ogłoszenie z dnia 19.09.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Woda w kąpielisku na zbiorniku wodnym w Bliżynie
» Badanie struktury gospodarstw rolnych
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w roku 2016
» Ogłoszenie z dnia 25.04.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Zapraszamy do sładania ofert na wykonywanie zadania pn.: 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – usługi weterynaryjne”
» Z A P R O S Z E N I E do udziału w pracach komisji
» Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
» Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
» Komunikat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
» XVIII edycja konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
» Ogłoszenie z dnia 25.02.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Lista zalecanych upraw na terenie Województwa Świętokrzyskiego
» XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
» Obwieszczenie
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności 18-19.12.2015 r.
» Informacja o dniu wolnym
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
» Komunikat Agencji Rynku Rolnego dla producentów owoców i warzyw
» Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - usługi weterynaryjne'
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności w dniu 10 kwietnia 2015 r.
» Rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Znaleziono Psa!!!
» Zaproszenie do prac w komisji konkursowej
» Kwalifikacja wojskowa 2015r.
» Pomoc publiczna
» Prośba o przygarnięcie psa
» Harmonogram odbioru odpadów na 2015
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn
» Konsultacje społeczne - projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Znaleziono Psa!!!
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Ogłoszenie GUS o badaniach ankietowych
» Zaproszenie do udziału w akcji Sprzątanie świata 2014
» Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
» Ogłoszenie o zmianie pracy Urzędu
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Kucębów.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku Sołtyków 1 obręb Płaczków
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Odpowiedź na zapytania oferenta w sprawie emisji obligacji komunalnych
» Ogłoszenie z dnia 28 maja 2014r. w zwiazku z Zarządzeniem Nr 00.50.30.2014
» Szczeniak do adopcji
» Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych.
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Znaleziono Psa!!!
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - usługi wetereynaryjne
» Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
» Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
» Obwieszczenie Wojewody świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
» Zaproszenie do składania ofert na 'Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi wreterynaryjne'
» Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
» Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012
» Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn o wyborach sołtysa sołectwa Rędocin
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014 r.
» Odpowiedź na zapytanie oferenta
» Odpowiedzi na zapytania oferentów
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Projekt 'Strategii Gminy Bliżyn na lata 2014 - 2024'
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zapytanie cenowe poniżej 14 tysięcy euro
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 r.
» Uwaga!!! ZBIÓRKA ZUŻYTCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
» Znaleziono psa
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki oznaczonej Nr 276 o pow. 0,4000ha położonej w obrębie Kucębów.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Kucębów.
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.07.2013 r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w nowym sysytemie gospodarki odpadami
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej położonej w obrębie wsi Kucębów.
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Bliżyn o wartości 3.828.000 PLN
» Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
» Bezpłatna zbiórka szkła i makulatury
» Ogłoszenie o wyborze oferty na Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom- usługi weterynaryjne.
» Nowe niższe stawki za śmieci segregowane
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
» Zapytanie cenowe na zadanie pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi weterynaryjne
» Zaproszenie od udziału w pracach komisji konkursowej
» OGŁOSZENIE na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
» OGŁOSZENIE O TARYFIE ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU
» APEL WÓJTA GMINY BLIŻYN
» Ogłoszenie o wyborze oferty na Na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.02.2013
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
» Informacja o wyborze oferty na świadczenie obsługi prawnej gminy Bliżyn
» Obwieszczenie o przyjęciu planu
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie o zbiórce opakowań szklanych i makulatury 10 października
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Ogłoszenie o zbiórce opakowań szklanych i makulatury
» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
» Bezpłatna zbiórka odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz szkła i makulatury
» Jastrzębia 100 lat - prezentacja
» Informacja o ofercie na zadanie publiczne
» Obwieszczenie o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja)
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Bliżyn o wartości 6.000.000 PLN
» Wykaz sołtysów i rad sołeckich
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
» Obwieszczenie o przyjęciu programu ochrony środowiska
» Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
» Zaproszenie do składania ofert PIS
» Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Ogłoszenie o sprzedaży rozbiórkowej trylinki
» Ogłoszenie o sprzedaży niesprawnego motocykla Jawa TS 350
» Wykaz działek do sprzedaży
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Ogłoszenie o wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2008
» Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr 2
» Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr 1
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy i budynków komunalnych na terenie gminy Bliżyn”.
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bliżyn”.
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn.”
» Prezentacja - Klub Seniora
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami
Zapytania cenowe
Pomoc publiczna
Obwieszczenia - organy obce
Ogłoszenia o zadaniach publicznych
Ogłoszenia o projektach partnerskich
Konsultacje społeczne
Ostat. 10 wiadomości:

» Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
» Zapytanie cenowe Parafi Rzymskokatolickiej w Mroczkowie dotyczące ogrodzenia kościoła pw. św. Rocha
» Zapytanie cenowe Parafi Rzymskokatolickiej w Bliżynie dotyczące ogrodzenia kościoła pw. św. Ludwika
» Zapytanie cenowe Parafi Rzymskokatolickiej w Bliżynie dotyczące ogrodzenia kościoła pw. św. Zofii
» Podanie do publicznej wiadomości decyzji Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.36.2020
» Podanie do publicznej wiadomości decyzji Starosty Skarżyskiego GG-II.680.12.15.2020
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Zapytanie cenowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku
» OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN
» Decyzja Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.1.2021
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn