(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ogłoszenia
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o sesji w dniu 27 października 2021 r. g. 9.00
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2021r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu...
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 303
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 07.10.2021 r.
» Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.09.2021 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 16.09.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 13.09.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.09.2021 r.
» Kwalifikacja wojskowa – 2021r.
» Taryfy opłat za wodę i ścieki (ujęcie ze Skarżyska-Kamiennej)
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 20.08.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10 sierpnia 2021 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12 sierpnia 2021 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 5.08.2021 r.
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dn. 14.07.2021 r. w sprawie inwestycji celu publicznego ' Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie'
» Kolejne zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE
» ARiMR udziela wsparcia finansowego na 'Modernizację gospodarstw rolnych'
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
» Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
» Ważne zmiany w Programie CZYSTE POWIETRZE
» Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2020-2024
» Ogłoszenmie o rozpoczęciu na terenie gminy prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu środowiska
» Ogłoszenie o publikacji Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 maja 2021 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 maja 2021 r.
» Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w Programie MOJA WODA 2.0
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Dofinansowania z ARIMR
» Ogłoszenie ARiMR
» Informacja dla rolników w sprawie kredytów preferencyjnych
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Uwaga!!! Afrykański pomór świń
» Ogłoszenie dot. projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk
» Informacja dot. wydobycia kopalin z prywatnych nieruchomości
» Czas pomyśleć o wymianie pieca
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27.01.2021
» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
» Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.12.2020 r.
» .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.10.2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Ubyszowie oraz Gilowie
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Harmonogram odbioru odpadów - od miesiąca kwietnia 2020 (nowe zasady)
» PSZOK wznawia działanie!!!
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
» KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2020
» Zapytanie cenowe - bieżąca obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego 'Zalew Bliżyński' na rzece Kamiennej w Bliżynie
» Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
» Komunikat Prezesa Cechu Kominiarzy
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2020 r.
» Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ubyszowie
» Wykaz nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży
» Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjmowania odpadów wielkogabarytowych na PSZOK
» Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeście
» Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dla rolników
» Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Gilów
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Bliżyn
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Gilów
» Ogłoszenie o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych przy remontowanym odcinku drogi w w Mroczkowie
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o braku ofert na dofinansowanie do zadań publicznych - ratownictwo wodne
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Zapraszamy na cykl spotkań szkoleniowych dot. Programu Czyste Powietrze
» Profil wody w kąpielisku
» Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019
» Spotkanie dot. Programu CZYSTE POWIETRZE
» Konsultacje - uchwała w sprawie zmiany statutu sołectw
» Ogłoszenie o przetargu - działki 613/2 oraz 613/4 - Bliżyn
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - w dn. 21.02.2019
» Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na terenie gm. Bliżyn na rok 2019
» KWALIFIKACJA WOJSKOWA – 2019 R.
» GODZINY PRACY KASY W UG W DN. 31.12.2018 r.
» Ogłoszenie - przyjęcia interesantów USC, Ewidencja Ludności oraz DO w dn. 31 grudnia 2018 r.
» Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
» Ogłoszenie o przetargu dz. 1758/4 Ubyszów
» Informacja o dniu wolnym - 24 grudnia 2018 r.
» Ogłoszenie ARiMR w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt
» Przerwa w pracy Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste i USC
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego dla obrębu Płaczków
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego dla obrębu Kopcie
» Ogłoszenie z dnia 30.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Zgodnej
» Ogłoszenie z dnia 22.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 1758/4 położonej w obrębie wsi Ubyszów
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Spotkanie dot. Programu CZYSTE POWIETRZE
» Ogłoszenie z dnia 10.09.2018 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 613/2, 613/3 oraz
» Ogłoszenie z dnia 04.09.2018 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 1758/4 w Ubyszowie
» OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
» OGŁOSZENIE
» Profil wody w kąpielisku Bliżyn
» Ogłoszenie o dotacji na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego
» Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Ogłoszenie o zebraniach wyborczych do Gminnej Rady Seniorów
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych - opinia RIO
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych
» INFORMACJA O DNIU WOLNYM
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Ograniczenia w czasie działania Urzędu Stanu Cywilnego
» Ogłoszenie o możliwości zakupu okien z demontażu - zmiana ogłoszenia
» Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolno żyjących
» Niedogodności w funkcjonowaniu urzędu
» OGŁOSZENIE Z DNIA 14 MARCA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Bliżyn na rok 2018
» Wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o.
» Zapytanie cenowe - obsługa zbiornika wodnego
» Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
» Protokół z konsultacji - podział sołectwa
» Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
» Ogłoszenie o konsultacjach - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
» Ogłoszenie o wyznaczeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego 'Wołów'
» Ogłoszenie z dnia 02.10.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW w Kielcach przez osoby fizyczne na wymianę pieców co. na nowoczesne o wyższej sprawności.
» Ogłoszenie dot. Programu 500+
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
» Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» UWAGA !!! Zmiana terminów wywozu odpadów wielkogabarytowych
» Ogłoszenie o skróceniu czasu pracy USC i dowodów osobistych, ewidencja ludności w dn. 14 czerwca 2017 r.
» Ogłoszenie o zmianach w przepisach regulujących usuwanie drzew i krzewów
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.05.2017 r.
» Ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Wojtyniów
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
» Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie zadania pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzetami - usługi weterynaryjne
» Ogłoszenie - godziny pracy kasy w dn. 14.04.2017
» Ogłoszenie z dnia 23.02.2017 o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
» Ogłoszenie z dnia 02.01.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonych w obrębie wsi Wojtyniów
» Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Bliżyn
» Ogłoszenie w sprawie poszukiwania terenów pod farmy fotowoltaiczne
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.
» Ogłoszenie z dnia 05.12.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Informacja w sprawie propozycji wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brzeście
» Ogłoszenie z dnia 13.10.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Wojtyniów
» Ogłoszenie z dnia 19.09.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Woda w kąpielisku na zbiorniku wodnym w Bliżynie
» Badanie struktury gospodarstw rolnych
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w roku 2016
» Ogłoszenie z dnia 25.04.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Zapraszamy do sładania ofert na wykonywanie zadania pn.: 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – usługi weterynaryjne”
» Z A P R O S Z E N I E do udziału w pracach komisji
» Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
» Ogłoszenie z dnia 21.03.2016 o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn
» Komunikat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
» XVIII edycja konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
» Ogłoszenie z dnia 25.02.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Lista zalecanych upraw na terenie Województwa Świętokrzyskiego
» XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
» Obwieszczenie
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności 18-19.12.2015 r.
» Informacja o dniu wolnym
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
» Komunikat Agencji Rynku Rolnego dla producentów owoców i warzyw
» Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - usługi weterynaryjne'
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności w dniu 10 kwietnia 2015 r.
» Rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Znaleziono Psa!!!
» Zaproszenie do prac w komisji konkursowej
» Kwalifikacja wojskowa 2015r.
» Pomoc publiczna
» Prośba o przygarnięcie psa
» Harmonogram odbioru odpadów na 2015
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn
» Konsultacje społeczne - projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Znaleziono Psa!!!
» Ogłoszenie o wydawaniu żywności
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Ogłoszenie GUS o badaniach ankietowych
» Zaproszenie do udziału w akcji Sprzątanie świata 2014
» Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
» Ogłoszenie o zmianie pracy Urzędu
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Kucębów.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku Sołtyków 1 obręb Płaczków
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Odpowiedź na zapytania oferenta w sprawie emisji obligacji komunalnych
» Ogłoszenie z dnia 28 maja 2014r. w zwiazku z Zarządzeniem Nr 00.50.30.2014
» Szczeniak do adopcji
» Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych.
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Znaleziono Psa!!!
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - usługi wetereynaryjne
» Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
» Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
» Obwieszczenie Wojewody świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
» Zaproszenie do składania ofert na 'Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi wreterynaryjne'
» Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Bliżyn
» Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
» Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012
» Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn o wyborach sołtysa sołectwa Rędocin
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014 r.
» Odpowiedź na zapytanie oferenta
» Odpowiedzi na zapytania oferentów
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Projekt 'Strategii Gminy Bliżyn na lata 2014 - 2024'
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zapytanie cenowe poniżej 14 tysięcy euro
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 r.
» Uwaga!!! ZBIÓRKA ZUŻYTCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
» Znaleziono psa
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki oznaczonej Nr 276 o pow. 0,4000ha położonej w obrębie Kucębów.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Kucębów.
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.07.2013 r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w nowym sysytemie gospodarki odpadami
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej położonej w obrębie wsi Kucębów.
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Bliżyn o wartości 3.828.000 PLN
» Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
» Bezpłatna zbiórka szkła i makulatury
» Ogłoszenie o wyborze oferty na Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom- usługi weterynaryjne.
» Nowe niższe stawki za śmieci segregowane
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
» Zapytanie cenowe na zadanie pn. Świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - usługi weterynaryjne
» Zaproszenie od udziału w pracach komisji konkursowej
» OGŁOSZENIE na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
» OGŁOSZENIE O TARYFIE ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU
» APEL WÓJTA GMINY BLIŻYN
» Ogłoszenie o wyborze oferty na Na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.02.2013
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Odpowiedź na wniosek oferenta - dotyczy przetargu na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu
» Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
» Informacja o wyborze oferty na świadczenie obsługi prawnej gminy Bliżyn
» Obwieszczenie o przyjęciu planu
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
» Ogłoszenie o zbiórce opakowań szklanych i makulatury 10 października
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Ogłoszenie o zbiórce opakowań szklanych i makulatury
» Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
» Bezpłatna zbiórka odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz szkła i makulatury
» Jastrzębia 100 lat - prezentacja
» Informacja o ofercie na zadanie publiczne
» Obwieszczenie o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja)
» Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Bliżyn o wartości 6.000.000 PLN
» Wykaz sołtysów i rad sołeckich
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
» Obwieszczenie o przyjęciu programu ochrony środowiska
» Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
» Zaproszenie do składania ofert PIS
» Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Ogłoszenie o sprzedaży rozbiórkowej trylinki
» Ogłoszenie o sprzedaży niesprawnego motocykla Jawa TS 350
» Wykaz działek do sprzedaży
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie
» Ogłoszenie o wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2008
» Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr 2
» Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr 1
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy i budynków komunalnych na terenie gminy Bliżyn”.
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bliżyn”.
» ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn.”
» Prezentacja - Klub Seniora
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami
Zapytania cenowe
Pomoc publiczna
Obwieszczenia - organy obce
Ogłoszenia o zadaniach publicznych
Ogłoszenia o projektach partnerskich
Konsultacje społeczne
Ostat. 10 wiadomości:

» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 07.10.2021 r.
» Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.09.2021 r.
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 16.09.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 13.09.2021 r.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.09.2021 r.
» Kwalifikacja wojskowa – 2021r.
» Taryfy opłat za wodę i ścieki (ujęcie ze Skarżyska-Kamiennej)
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 20.08.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn